Waarom

Onze huidige economische cultuur, waarin alles draait om enerzijds steeds meer omzet, geld of winst en anderzijds stevige besparingen, maakt het zeer moeilijk om als bedrijfsleider of manager te kiezen voor optimaal functionerend personeel met optimale onderlinge communicatie als de allerhoogste prioriteit. Vanzelfsprekend zijn productie, productontwikkeling, verkoopsomzet, logistiek, enz. ook belangrijk. Bij elk onderdeel zijn er echter mensen betrokken. Wat voor onderdeel het ook is, dit kan enkel maximaal renderen wanneer de mensen zich goed en gerespecteerd voelen, alsook zich steeds verder kunnen ontplooien. Hoewel dit op termijn zeker de allerbeste keuze is, is het voor elk bedrijf bijgevolg zeer moedig om prioriteiten te stellen aan betere communicatie, maximaal werkplezier, sterke opleiding en blijvende ontwikkeling van alle medewerkers op elk niveau. Nochtans zijn deze keuzes broodnodig voor een sterke lange termijn strategie van successieplanning en blijvende rendabiliteit.
Uit diverse studies blijkt dat de uitdaging op het vlak van mensen vooral gaat over ontevredenheid en gebrekkig engagement: ontevreden en ongemotiveerde Samenwerkers zijn vaker ziek en laten een groter gemiddeld aantal dagen ziekteverzuim optekenen dan hun tevreden collega’s. Organisaties moeten dus sleutelen aan jobinhoud en zich focussen op de motivatie, betrokkenheid, vitaliteit, gezondheid en re-integratie van hun medewerkers. Daarbij moet niet alleen gestreefd worden naar een louter aanwezigheidsbeleid, maar ook aandacht geschonken worden aan de betrokkenheid en het engagement van werknemers. De werkzaamheidsgraad moet omhoog, maar ook de werkbaarheid. Alleen dan kan het verzuim worden teruggedrongen en de concurrentiepositie van de ondernemingen gevrijwaard.

cropped-GEDC8383.jpg

Comments are closed.